Home

Music In Dreams

Music In Dreams Scores

Music In Dreams Libraries

About/Contact

Musika sa mga Panaginip Music Libraries

Mabuhay at Ahola,

Eliasar (Eli) ay gumugol ng napakaraming beses sa pag-aayos at pag-master ng libu-libong maraming mga track ng musika ng pinasimple na mga bersyon ng Music In Dreams.

Ang Musika Sa Mga Pangarap ay maaari na ngayong kilalanin, marinig at lubos na maunawaan kung ano ang napansin at naranasan ni Eli sa kanyang karaniwang nakatagpo na pangarap. Narito kung saan maaari kang makinig sa hindi kapani-paniwala na mga koleksyon ng Music In Dreams, ngayon din.  I-click lang and YouTube Channel icon sa ibaba.  Gumamit ng isang disenteng hanay ng mga headphones o earbuds at panatilihin hindi malakas ang volume--- sa minimum lamang, at tamasahin ang Music In Dreams.


Ang mga albums ng Music In Dreams Libraries ay pansamantalang inaayos pa para sa hinaharap.


Salamat at Mahalo

Featured Music Video

Quote of the Day

Ang musika ay sinadya upang maging maganda at malambing ...

All music materials are Arranged, produced, recorded and mixed @MusicPerfect Studio, a division of Salidona Publishing. MusicResearch and Development Laboratory, a division of Salidona Publishing.

Copyright © 1985-2021 Eliasar A. Simon, M.D.

All Rights Reserved

If you wish to perform, record, or broadcast these music, please contact us.

Made in Hawaii, USA with Aloha